Kunt u een leuk artikel schrijven?

Kunt u een leuk artikel schrijven?

Natuurlijk heeft u zich weleens afgevraagd “kan ik ook een leuk artikel schrijven?” Wanneer er op de website van de Nederlandse Line Dance Bond weer een artikel is gepubliceerd van een van onze schrijvers zoals Kil of Marian, geniet u natuurlijk van hun artikelen. U denkt bij uzelf “zou ik ook zo’n leuk artikel kunnen schrijven?” maar het ontbreekt u vaak aan moed om aan een artikel te beginnen. Nu is de kans daar! Uw eigen artikel kunt u in uw eigen tijd en op uw gemak gaan schrijven. Uw bepaald uw eigen onderwerp, zolang het maar direct verband houdt met Line Dance.

Ontbreekt het u aan ideeën? Uw eigen dansclub,  een evenement waar u bent geweest of een bijzonder moment die u beleefd hebt rond Line Dance…. genoeg stof om over te schrijven!

Artikel schrijven

Sinds 1 februari 2018 kunnen de geregistreerde leden van de Nederlandse Line Dance Bond zelf hun artikel schrijven. De artikelen worden door de redactie beoordeelt op inhoud en opmaak en daar waar nodig gecorrigeerd. Tot uiterlijk mei 2018 zal deze proef duren waarna we zullen evalueren of er voldoende animo voor is.

Wanneer uw profiel al een leuke afbeelding van u heeft zal deze op de startpagina van de website te zien zijn naast uw artikel. Aankomende drie maanden zal de redactie extra zijn best doen om de ingezonden juweeltjes van artikelen te beoordelen.

Wie schrijft die blijft!

Bedank uw onderwerp, zet in hoofdlijnen uw verhaal op een kladje en daarna kunt u uw verhaal uit gaan werken, veel succes!